Analys av tips för rengöring av PCB-kretskort

PCB-kretskort används ofta i Kina, och föroreningar kommer att genereras under tillverkningsprocessen av tryckta kretskort, inklusive damm och skräp i tillverkningsprocessen, såsom rester av flussmedel och lim.Om kretskortet inte effektivt kan garantera den rena ytan, kommer motståndet och läckaget att göra att kretskortet misslyckas, vilket påverkar produktens livslängd.Därför är rengöring av PCB-kretskortet under tillverkningsprocessen ett viktigt steg.
Halvvattenbaserad rengöring använder huvudsakligen organiska lösningsmedel och avjoniserat vatten, plus en viss mängd aktiva ämnen och tillsatser.Denna rengöring är mellan lösningsmedelsrengöring och vattenrengöring.Dessa rengöringsmedel är organiska lösningsmedel, brandfarliga lösningsmedel, hög flampunkt, låg toxicitet och säkra att använda, men måste sköljas med vatten och sedan lufttorkas.
.
Vattenreningsteknik är utvecklingsriktningen för framtida ren teknik, och det är nödvändigt att etablera en verkstad för ren vattenkälla och utloppsvattenbehandling.Användning av vatten som rengöringsmedium, tillsats av ytaktiva ämnen, tillsatser, korrosionsinhibitorer och kelatbildare till vatten för att bilda en serie vattenbaserade rengöringsmedel.Vattenhaltiga lösningsmedel och opolära föroreningar kan avlägsnas.
.
Den används i lödningsprocessen utan rengöringsmedel eller lödpasta.Efter lödning går det direkt till nästa process för rengöring, inte längre gratis rengöringsteknik är för närvarande den vanligaste alternativa tekniken, speciellt mobilkommunikationsprodukter är i princip engångsmetod för att ersätta ODS.Lösningsmedelsrengöring används främst för lösningsmedelsupplösning för att avlägsna föroreningar.Rengöring av lösningsmedel kräver enkel utrustning på grund av dess snabba förångning och starka löslighet.


Posttid: 18 maj 2022